•  
   
 
  • معاونان
   فرزین کریمی

   فرزین کریمی

   قائم مقام مدیر عامل
   تلفن: 43954101

    سیدروح الله علیپور یزدی

   سیدروح الله علیپور یزدی

   معاون مالی و اداری
   تلفن: 43954104
   پست الکترونیک: finance@sarmadins.ir

   مهدی مهدوی

   مهدی مهدوی

   معاون طرح و توسعه
   تلفن: 43954118
   پست الکترونیک: planning@sarmadins.ir

   مجید حبیبی

   مجید حبیبی

   سرپرست معاونت فنی اموال
   تلفن: 43954222

   اکبر رواقی

   اکبر رواقی

   سرپرست معاونت فنی اشخاص
   تلفن: 43954222

  • مدیران
    حامد عابدینی

   حامد عابدینی

   مدیر فناوری اطلاعات (IT)
   تلفن: 43954118
   پست الکترونیک: it@sarmadins.ir

   اکبر رواقی

   اکبر رواقی

   مدیر بیمه های اشخاص
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک: health@sarmadins.ir

   مجید حبیبی

   مجید حبیبی

   مدیر بیمه های خودرو
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک: auto@sarmadins.ir

   حسین قربانی

   حسین قربانی

   مدیر بیمه های آتش سوزی، باربری و خاص
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک:property@sarmadins.ir

   مرجان امیرانی

   مرجان امیرانی

   مدیر بیمه های اتکائی و بین الملل
   تلفن: 43954109
   پست الکترونیک: reinsurance@sarmadins.ir

   الهام جلوی

   الهام جلوی

   مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک: liability@sarmadins.ir

   حامد عابدینی

   حامد عابدینی

   سرپرست مدیریت امور مشتریان
   تلفن: 43954118
   پست الکترونیک: info@sarmadins.ir

   احمدرضا رضائی تهرانی

   احمدرضا رضائی تهرانی

   مدیریت امور روابط عمومی
   تلفن: 43954107
   پست الکترونیک: publicrelation@sarmadins.ir

   احمد اشرف پور

   احمد اشرف پور

   مدیر امور مالی
   تلفن: 43954104
   پست الکترونیک: finance@sarmadins.ir

   جابر توان

   جابر توان

   مدیر تحقیق و توسعه
   دورنگار: 43954118
   پست الکترونیک: Research@sarmadins.ir

   حسین نظریان

   حسین نظریان

   مدیر امور پشتیبانی
   دورنگار: 43954162
   پست الکترونیک: support@sarmadins.ir

   پژمان نریمانی

   پژمان نریمانی

   مدیر سرمایه انسانی
   تلفن: 43954201
   پست الکترونیک:humanresourc@sarmadins.ir

   حمیدرضا کتیرائی

   حمیدرضا کتیرائی

   مدیر استانها و شبکه فروش
   تلفن: 43954285
   پست الکترونیک:

   بهراد گروه ای

   بهراد گروه ای

   مدیریت امور بانک و بیمه
   تلفن: 43954277
   پست الکترونیک: Bancassurance@sarmadins.ir

   حسن آقائی عطا

   حسن آقائی عطا

   مدیریت توسعه بازار و امور بیمه گذاران
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک: Marketing@sarmadins.ir

   افسانه حاتمی

   افسانه حاتمی

   سرپرست مدیریت ریسک و اکچوئری
   تلفن:4395422
   پست الکترونیک: RiskManagement@sarmadins.ir

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان