•  
   
 
  • مراکز درمانی طرف قرارداد
  • جستجوی نزدیکترین مراکز درمانی
   طبقه بندی :
                                 
   پیش شماره :
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز درمانی
   • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد
     ارسال به     
    ردیف عنوان طبقه بندی استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
    1 سنگ شکن آسیا سایر  ایلام / ایلام سنگ شکن آسیا
    2 فیزیوتراپی پیشگام سایر  تهران / تهران فیزیوتراپی پیشگام
    3 مرکز فیزیوتراپی پردیس سایر  تهران / تهران مرکز فیزیوتراپی پردیس
    4 مهراد سایر  تهران / تهران مهراد
    5 آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مهدیانی سایر  تهران / دماوند آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مهدیانی
    6 کلینیک دندانپزشکی دکتر مختاری سایر  مرکزی / اراک کلینیک دندانپزشکی دکتر مختاری
    7 عینک سازی بیست سایر  هرمزگان / بندرعباس عینک سازی بیست
    8 عینک سازی گامرون سایر  هرمزگان / بندرعباس عینک سازی گامرون
    9 فیزیوتراپی دکتر شادانفر سایر  تهران / تهران فیزیوتراپی دکتر شادانفر
    10 مرکز جراحی محدود حضرت زینب کبری سایر  تهران / تهران مرکز جراحی محدود حضرت زینب کبری
    11 مرکزMRI بیمارستان مهر سایر  تهران / تهران مرکزMRI بیمارستان مهر
    12 فیزیوتراپی بهار سایر  هرمزگان / بندرعباس فیزیوتراپی بهار
    13 فیزیوتراپی نوین سایر  هرمزگان / بندرعباس فیزیوتراپی نوین
    14 مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان پارس سایر  تهران / تهران مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان پارس
    15 کلینیک دندانپزشکی پورسینا سایر  مرکزی / اراک کلینیک دندانپزشکی پورسینا
    16 مرکز MRI مهدیه سایر  همدان / همدان مرکز MRI مهدیه
  پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان