•  
   
 
  • مراکز درمانی طرف قرارداد
  • جستجوی نزدیکترین مراکز درمانی
   طبقه بندی :
                                 
   پیش شماره :
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز درمانی
   • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد
     ارسال به     
    ردیف عنوان طبقه بندی استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
    1 آزمایشگاه سینا آزمایشگاه  مازندران / بابلسر آزمایشگاه سینا
    2 آزمایشگاه دکتر قهاری آزمایشگاه  مازندران / بابلسر آزمایشگاه دکتر قهاری
    3 پارس آزمایشگاه  گلستان / علی اباد پارس
    4 لقمان آزمایشگاه  گلستان / آق قلا لقمان
    5 لاندا آزمایشگاه  گلستان / گرگان لاندا
    6 دکتر وکیلی آزمایشگاه  اصفهان / کاشان دکتر وکیلی
    7 فارابی آزمایشگاه  تهران / تهران فارابی
    8 سجاد آزمایشگاه  سمنان / شاهرود سجاد
    9 فدک آزمایشگاه  گلستان / بندرگز فدک
    10 دکتر رحمتی آزمایشگاه  اصفهان / کاشان دکتر رحمتی
    11 پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا آزمایشگاه  تهران / تهران پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا
    12 آزمایشگاه و پاتولوژی تخصصی سینا (دکتر گندمکار ) آزمایشگاه  کهکیلویه و بویراحمد / آزمایشگاه و پاتولوژی تخصصی سینا (دکتر گندمکار )
    13 دکتر علی زاده آزمایشگاه  گلستان / گرگان دکتر علی زاده
    14 آزمایشگاه شفا آزمایشگاه  سمنان / دامغان آزمایشگاه شفا
    15 آزمایشگاه دانش آزمایشگاه  سمنان / سمنان آزمایشگاه دانش
    16 آزمایشگاه هادی آزمایشگاه  سمنان / سمنان آزمایشگاه هادی
    17 آزمایشگاه مهرگان آق قلا آزمایشگاه  گلستان / آق قلا آزمایشگاه مهرگان آق قلا
    18 آزمایشگاه پاستور آزمایشگاه  سمنان / سمنان آزمایشگاه پاستور
    19 آزمایشگاه دانش آزمایشگاه  سمنان / شاهرود آزمایشگاه دانش
    20 ایران آزمایشگاه  گلستان / بندرترکمن ایران
  پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان