• فهرست مطالب "شوراها، کمیته ها و کارگروه ها"
   شورای تبلیغات

   شورای تبلیغات

   زمان تشکیل جلسات: متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح

   شورای معاونین

   شورای معاونین

   زمان تشکیل جلسات: هفتگی روزهای سه شنبه از ساعت 15 الی 18

   شورای اداری و استخدامی

   شورای اداری و استخدامی

   زمان تشکیل جلسات: متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح

   شورای فنی و مشاوران

   شورای فنی و مشاوران

   زمان تشکیل جلسات: بصورت هفتگی روزهای چهارشنبه از ساعت 9 الی 18

   کمیسیون معاملات

   کمیسیون معاملات

   زمان تشکیل جلسات: متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح

   کمیته وام

   کمیته وام

   زمان تشکیل جلسات: متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح

   کمیته سرمایه گذاری

   کمیته سرمایه گذاری

   زمان تشکیل جلسات: هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 14 لغایت 16

   کمیته حسابرسی

   کمیته حسابرسی

   زمان تشکیل جلسات: دو هفته یکبار روزهای پنجشنبه از ساعت 8 لغایت 11

   ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

   ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

   زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت: ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ روزﻫﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ 14 لغایت 16

   شوراها و کارگروه ها

   شوراها و کارگروه ها

 • بیمه سرمد
  بیمه سرمد
  آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
  تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
  امورمشتریان : 43963(021)
  پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
 • آشنایی با بیمه سرمد
 • دسترسی سریع مشتریان
 • پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان