•  
   
 
  •  
  • گزارشات هیئت مدیره
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی عمومی سالیانه منتهی به سال مالی اسفند 1393
   pdf
   2.94 مگابایت
   2گزارش بازرس قانونی به انضمام گزارش توجیهی هیات مدیره
   pdf
   2.28 مگابایت
   3گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی عمومی سالیانه منتهی به سال مالی اسفند 1392
   pdf
   1.82 مگابایت
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان