•  
   
 
  • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
   divspan style!e!font-family: BMitra, Arial; font-size: 17px; text-align: justify;در این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بدین معنی که اگر کارکنان در حین انجام کار، در محل معین و به دستور کارفرما دچار خسارت بدنی گردند و مسئولیت کارفرما نیز محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد که شامل خسارتهای بدنی می‌باشد./span/div divspan style!e!font-family: BMitra, Arial; font-size: 17px; text-align: justify;/spanspan style!e!font-family: BMitra, Arial; ...
   بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
   divدراین strongبیمه/strong نامه ، مسئولیت مدنی strongبیمه/strong گذار در برابر اشخاص ثالث strongبیمه/strong می گردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید strongبیمه/strong گر با رعایت شرایط strongبیمه/strong نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. لازم به ذکر است که کلیه صاحبکاران و عوامل اجرایی strongعملیات ساختمانی/strong به این strongبیمه/strong نامه نیاز دارند./div
   بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان
   p dir!e!RTL style!e!margin: 0px 20px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; line-height: 1.5em; overflow: visible; direction: rtl; text-align: justify;در این بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان (مجموعه‌ای از متخصصان که کادر درمانی را تکمیل می‌نمایند، اصطلاحا پیراپزشک نامیده می‌شوند) در قبال بیماران بیمه می‌گردد که یکی از زیرشاخه های بیمه مسئولیت حرفه ای است. بعبارت دیگر چنانچه پزشک و یا پیراپزشک ...
   بیمه مسئولیت مدنی عمومی و سایر
   divspan style!e!color: rgb(73, 73, 73); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) تحت پوشش قرار می دهد. منظور از شخص ثالث در این بیمه نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی - کارگری، استفاده کننده از خدمات حرفه ای، استفاده کننده از محصولات تولیدی، را با بیمه گذار نداشته و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیر عمدی بیمه گذار دچار آسیب بدنی ...
   بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا
   divspan style!e!color: rgb(73, 73, 73); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);در این بیمه نامه، بیمه گذار شخص تولید کننده و زیان دیده احتمالی که بیمه گذار می خواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال وی تحت پوشش بیمه مسئولیت درآورد، شخصی است که از کالای تولیدی بیمه گذار استفاده می کند و ممکن است به علت عیب و نقص کالای تولیدی بیمه گذار دچار آسیب بدنی یا مالی شود./span/div
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان