• شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • نمایندگان بیمه عمر
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1نجمه مشتاقیتهران / تهرانکد مرکز: 6433مسئول مرکز: نجمه مشتاقیآدرس: استان تهران، تهران، خیابان پیروزی، خیابان گلینی، کوچه عقیلی، پلاک 3کد پستی: 1715743984تلفن: 33250934 - 021تلفن همراه: 09361778924پست الکترونیک: agt6433@sarmadins.irفعالنجمه مشتاقی
   2فاطمه رئیسیفارس / شیرازکد مرکز: 6432مسئول مرکز: فاطمه رئیسیآدرس: استان فارس، شیراز، 14 متری تختی، بن بست 4، پلاک 70، طبقه 1، واحد 2کد پستی: 7176663311تلفن: 38249263vvvvv - 071تلفن همراه: 09178172934پست الکترونیک: agt6432@sarmadins.irفعالفاطمه رئیسی
   3مجید عمرانی طالقانیتهران / تهرانکد مرکز: 6431مسئول مرکز: مجید عمرانی طالقانیآدرس: استان تهران، تهران، خیابان گلبرگ، خیابان کرمان، کوچه رحمتی، پلاک 53، طبقه 3کد پستی: 1635836317تلفن: 33553502 - 021تلفن همراه: 09125232118پست الکترونیک: agt6431@sarmadins.irفعالمجید عمرانی طالقانی
   4نیما خالداناصفهان / اصفهانکد مرکز: 6430مسئول مرکز: نیما خالدانآدرس: استان اصفهان، اصفهان، خیابان بزرگمهر، بعد از چهارراه هشت بهشت، ساختمان پاسارگاد، طبقه سوم، واحد 8کد پستی: 8154856666تلفن: 32647617 - 031تلفن همراه: 09139125339پست الکترونیک: agt6430@sarmadins.irفعالنیما خالدان
   5مژده قنبری راشنانیاصفهان / اصفهانکد مرکز: 6429مسئول مرکز: مژده قنبری راشنانیآدرس: استان اصفهان، اصفهان، خیابان بزرگمهر، بعد از چهارراه هشت بهشت، ساختمان پاسارگاد، طبقه سوم، واحد 8کد پستی: 8154856666تلفن: 32647617 - 031تلفن همراه: 09130219830پست الکترونیک: agt6429@sarmadins.irفعالمژده قنبری راشنانی
   6امیر حسین نور افکناصفهان / اصفهانکد مرکز: 6428مسئول مرکز: امیر حسین نور افکنآدرس: استان اصفهان، اصفهان، خیابان بزرگمهر، بعد از چهارراه هشت بهشت، ساختمان پاسارگاد، طبقه سوم، واحد 8کد پستی: 8154856666تلفن: 32647617 - 031تلفن همراه: 09356627977پست الکترونیک: agt6428@sarmadins.irفعالامیر حسین نور افکن
   7افسانه بازیاریزد / یزدکد مرکز: 6427مسئول مرکز: افسانه بازیارآدرس: استان یزد، یزد، خیابان اساتید، کوچه ششم، کوچه 3 ادب، طبقه زیرزمینکد پستی: 8915816635تلفن: 55952496 - 021تلفن همراه: 09127703103پست الکترونیک: agt6427@sarmadins.irفعالافسانه بازیار
   8فرزانه بازیاریزد / یزدکد مرکز: 6426مسئول مرکز: فرزانه بازیارآدرس: استان یزد، یزد، خیابان اساتید، کوچه ششم، کوچه 3 ادب، طبقه زیرزمینکد پستی: 8915816635تلفن: 55952496 - 021تلفن همراه: 09351244801پست الکترونیک: agt6426@sarmadins.irفعالفرزانه بازیار
   9مجید میر جلیلییزد / یزدکد مرکز: 6425مسئول مرکز: مجید میر جلیلیآدرس: استان یزد، یزد، خیابان آزادشهر، کوچه استقلال 24 غربی، بن بست شریفی، طبقه زیرزمینکد پستی: 8917863654تلفن: 37235204 - 035تلفن همراه: 09139514691پست الکترونیک: agt6425@sarmadins.irفعالمجید میر جلیلی
   10محمد رضا افخمی پوریزد / یزدکد مرکز: 6424مسئول مرکز: محمد رضا افخمی پورآدرس: استان یزد، مهریز، خیابان مولود آباد، خیابان سید مصطفی خمینی، کوچه سادات، طبقه همکفکد پستی: 8981816315تلفن: 32527017 - 035تلفن همراه: 09132566657پست الکترونیک: agt6424@sarmadins.irفعالمحمد رضا افخمی پور
   11مجتبی صدیقییزد / یزدکد مرکز: 6423مسئول مرکز: مجتبی صدیقیآدرس: استان یزد، یزد، صفائیه، خیابان استاد احمد آرام، کوچه 3 میرداماد، طبقه همکفکد پستی: 8916869184تلفن: 38251075 - 035تلفن همراه: 09133553550پست الکترونیک: agt6423@sarmadins.irفعالمجتبی صدیقی
   12محمد یاورییزد / یزدکد مرکز: 6422مسئول مرکز: محمد یاوریآدرس: استان یزد، یزد، فرهنگ، کوچه مجتمع فرهنگ 4، کوچه مجتمع مسکونی شمشاد، طبقه همکفکد پستی: 8915849988تلفن: 38226707 - 035تلفن همراه: 09133533488پست الکترونیک: agt6422@sarmadins.irفعالمحمد یاوری
   13فاطمه محمد پور امین آبادییزد / یزدکد مرکز: 6421مسئول مرکز: فاطمه محمد پور امین آبادیآدرس: استان یزد، حمیدیا، رحمت آباد، خیابان شهید حبیب اله دشتی، کوی 81، طبقه اولکد پستی: 8949177495تلفن: 38289480 - 035تلفن همراه: 09136270437پست الکترونیک: agt6421@sarmadins.irفعالفاطمه محمد پور امین آبادی
   14فاطمه باستین پرستیزد / یزدکد مرکز: 6420مسئول مرکز: فاطمه باستین پرستآدرس: استان یزد، حمیدیا، رحمت آباد، کوچه گلستان شمالی، خیابان آزادی، طبقه همکفکد پستی: 8949351649تلفن: 38224058 - 035تلفن همراه: 09134533793پست الکترونیک: agt6420@sarmadins.irفعالفاطمه باستین پرست
   15علی محمد حاجی قاسمییزد / یزدکد مرکز: 6419مسئول مرکز: علی محمد حاجی قاسمیآدرس: استان یزد، یزد، آبشاهی، کوچه بهاران، کوچه دشتکی، واحد زیر زمینکد پستی: 8916767633تلفن: 38261656 - 035تلفن همراه: 09356059719پست الکترونیک: agt6419@sarmadins.irفعالعلی محمد حاجی قاسمی
   16عطیه معینییزد / یزدکد مرکز: 6418مسئول مرکز: عطیه معینیآدرس: استان یزد، یزد، مسکن، کوچه سمیه، بن بست یکم سمیه، پلاک 29، طبقه همکفکد پستی: 8915764961تلفن: 36240199 - 035تلفن همراه: 09131580760پست الکترونیک: agt6418@sarmadins.irفعالعطیه معینی
   17سعید نصیری رفسنجانییزد / یزدکد مرکز: 6417مسئول مرکز: سعید نصیری رفسنجانیآدرس: استان یزد، یزد، فرهنگ، فرهنگ 7، مجتمع فرهنگ 5، بلوک 8، طبقه 4، واحد 13کد پستی: 8915843489تلفن: 38280830 - 035تلفن همراه: 09135152489پست الکترونیک: agt6417@sarmadins.irفعالسعید نصیری رفسنجانی
   18حمیده افخمی فتح آبادییزد / یزدکد مرکز: 6416مسئول مرکز: حمیده افخمی فتح آبادیآدرس: استان یزد، یزد، فرهنگ، بلوار شهیدان انتظاری، خیابان شهید عیوضی پور، مجتمع عقیق، بلوک 3، طبقه اولکد پستی: 8915848499تلفن: 38333475 - 035تلفن همراه: 09171898949پست الکترونیک: agt6416@sarmadins.irفعالحمیده افخمی فتح آبادی
   19حسن انتظارییزد / یزدکد مرکز: 6415مسئول مرکز: حسن انتظاریآدرس: استان یزد، یزد، امام شهر، کوچه 3 جابر، کوچه فرعی اول، طبقه همکفکد پستی: 8917753666تلفن: 35232040 - 035تلفن همراه: 09133519363پست الکترونیک: agt6415@sarmadins.irفعالحسن انتظاری
   20افسانه کریمی زارچیزد / یزدکد مرکز: 6413مسئول مرکز: افسانه کریمی زارچآدرس: استان یزد، زارچ، شهرک مصطفی خمینی، کوچه شهید علی اکبر مختاری، کوچه فتاحیکد پستی: 8941934877تلفن: 35274412 - 035تلفن همراه: 09140749389پست الکترونیک: agt6413@sarmadins.irفعالافسانه کریمی زارچ
 • بیمه سرمد
  بیمه سرمد
  آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
  تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
  امورمشتریان : 43963(021)
  پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
 • آشنایی با بیمه سرمد
 • دسترسی سریع مشتریان
 • پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان