•  
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • نمایندگان بیمه عمر
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1حامد علیجانی کلجاهیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6045مسئول مرکز: حامد علیجانی کلجاهیآدرس: استان آذرباجان شرقی، تبریز، خیابان اشرفی لاله، میدان امام حسین (ع)، کوی شهید ناظمی، کوچه دوم، پلاک 45، طبقه همکفکد پستی: 4134764075تلفن: 34764075 - 041تلفن همراه: 09145030682پست الکترونیک: agt6045@sarmadins.irفعالحامد علیجانی کلجاهی
   2زهرا هوراند قدیمآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6048مسئول مرکز: زهرا هوراند قدیمآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، شهرک باغمیشه، شیت 2، خیابان امیرکبیر، خیابان کاج، کوی 9 متری پیام، پلاک 18کد پستی: 5155977858تلفن: 36693787 - 041تلفن همراه: 09143170703پست الکترونیک: agt6048@sarmadins.irفعالزهرا هوراند قدیم
   3پریسا شاکری سرایآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6055مسئول مرکز: پریسا شاکری سرایآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان عباسی، خیابان بهشتی، مجتمع مسکونی کوثر، بلوک 3، واحد 5کد پستی: 5157643189تلفن: 36589592 - 041تلفن همراه: 09143033681پست الکترونیک: agt6055@sarmadins.irفعالپریسا شاکری سرای
   4سمیه باقریآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6064مسئول مرکز: سمیه باقریآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، چهارراه لاله، آخر جلالیه، مجتمع مسکونی پیام، بلوک 929، طبقه چهارم غربیتلفن: 34450070 - 041تلفن همراه: 09148616818پست الکترونیک: agt6064@sarmadins.irفعالسمیه باقری
   5سودا عزیزیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6312مسئول مرکز: سودا عزیزیآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان دکتر غریبی، کوچه اسلامی، 8 متری دوم، پلاک 28 سوم شرقیتلفن: 34409757تلفن همراه: 09378880764پست الکترونیک: agt6312@sarmadins.irغیر فعالسودا عزیزی
   6فرزانه عباسیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6313مسئول مرکز: فرزانه عباسیآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان عباسی، بیلانکوه، شهید حمدگو، پلاک 50، طبقه دوم غربیتلفن: 36570780تلفن همراه: 09146227456پست الکترونیک: agt6313@sarmadins.irفعالفرزانه عباسی
   7مهدی صبری فتح آبادیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6258مسئول مرکز: مهدی صبری فتح آبادیآدرس: استان ‏آذربایجان شرقی‏، تبریز، فتح آباد، خیابان اصلی، پلاک 121تلفن: 33846446 - 041تلفن همراه: 09141044032پست الکترونیک: agt6258@sarmadins.irفعالمهدی صبری فتح آبادی
   8یعقوب عزیزی بارنجیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6257مسئول مرکز: یعقوب عزیزی بارنجیآدرس: استان ‏آذربایجان شرقی‏، تبریز، خیابان سعدی، کوچه شهید سجادی، پلاک 63کد پستی: 5167647399تلفن: 33242422 - 041تلفن همراه: 09143129549پست الکترونیک: agt6257@sarmadins.irفعالیعقوب عزیزی بارنجی
   9پریسا فرشیدی ورآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6229مسئول مرکز: پریسا فرشیدی ورآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ولی عصر، خیابان نظامی، خیابان توانیر شمالی، کوی 12 متری دانشکده، ساختمان 6، راه پله دومکد پستی: 5163873576تلفن: 33281856 - 041تلفن همراه: 09148910926پست الکترونیک: agt6229@sarmadins.irغیر فعالپریسا فرشیدی ور
   10رامین میرزائیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6183مسئول مرکز: رامین میرزائیآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان امام، بالاتر از چهارراه منصور به سمت آبرسانی، روبروی بانک سامان، طبقه دوم فرش زرینکد پستی: 5166618515تلفن: 24133372 - 082تلفن همراه: 09144119864پست الکترونیک: agt6183@sarmadins.irفعالرامین میرزائی
   11سودا عباسپور مرزوقیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6343مسئول مرکز: سودا عباسپور مرزوقیآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید منتطری، کوچه شهید نانوائی، پلاک 76کد پستی: 5165734775تلفن: 33347282 - 041تلفن همراه: 09369315695پست الکترونیک: agt6343@sarmadins.irفعالسودا عباسپور مرزوقی
   12اعظم پروانه کرجانآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6554مسئول مرکز: اعظم پروانه کرجانآدرس: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان امام، کوچه مسجد، پلاک 4.کد پستی: 5139843346تلفن: 33366370 - 041تلفن همراه: 09144053522پست الکترونیک: agt6554@sarmadins.irفعالاعظم پروانه کرجان
   13لیلی خدادوست قراملکیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6574مسئول مرکز: لیلی خدادوست قراملکیآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، قراملک، خیابان تلاش دهم، کوچه مهتاب، پلاک 8کد پستی: 5193766658تلفن: 32898350 - 041تلفن همراه: 09149577659پست الکترونیک: agt6574@sarmadins.irفعاللیلی خدادوست قراملکی
   14علیرضا امیری زنگبارآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6614مسئول مرکز: علیرضا امیری زنگبارآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، دروازه تهران، میدان استاد شهریار (هتل مرمر)، جنب اداره کل منابع طبیعی استان، ساختمان برج سپهر، طبقه 5کد پستی: 5157977381تلفن: 33273701 - 041تلفن همراه: 09144321573نمابر: 04133273701پست الکترونیک: agt6614@sarmadins.irفعالعلیرضا امیری زنگبار
   15سعید توانای رشید ثانیآذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 6270مسئول مرکز: سعید توانای رشید ثانیآدرس: استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان فرهنگ، کوچه امیرکبیر، پلاک 32کد پستی: 5719769875تلفن: 33361789 - 044تلفن همراه: 09143465696پست الکترونیک: agt6270@sarmadins.irفعالسعید توانای رشید ثانی
   16نسرین علیزادهاردبیل / اردبیلکد مرکز: 6388مسئول مرکز: نسرین علیزادهآدرس: استان اردبیل، اردبیل، خیابان ودود صد ساله، کوچه شهید فرمان پور عباسی، پلاک 70کد پستی: 5615713366تلفن: 33716293 - 045تلفن همراه: 09147455548پست الکترونیک: agt6288@sarmadins.irغیر فعالنسرین علیزاده
   17سجاد غفاری خانشیراردبیل / اردبیلکد مرکز: 6389مسئول مرکز: سجاد غفاری خانشیرآدرس: استان اردبیل، اردبیل، ایستگاه تبریز، کوچه فروتن، پلاک 2کد پستی: 5614717567تلفن: 33258693 - 045تلفن همراه: 09143519218پست الکترونیک: agt6389@sarmadins.irغیر فعالسجاد غفاری خانشیر
   18الهام پوراسمعیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 6625مسئول مرکز: الهام پوراسمعیلآدرس: استان ‏اردبیل، اردبیل، خیابان مطهری (ساحلی)، پلاک 28کد پستی: 5613915766تلفن: 33246281 - 045تلفن همراه: 09112146417نمابر: 04533246281پست الکترونیک: agt6625@sarmadins.irفعالالهام پوراسمعیل
   19راحله کرمانی حبیب آبادیاصفهان / اصفهانکد مرکز: 6053مسئول مرکز: راحله کرمانی حبیب آبادیآدرس: استان اصفهان، اصفهان، خیابان لاله شمالی، خیابان مهدیه، کوچه شکوفه، پلاک 8کد پستی: 8139949475تلفن: 35552688 - 031تلفن همراه: 09135328627پست الکترونیک: agt6053@sarmadins.irغیر فعالراحله کرمانی حبیب آبادی
   20زینب میرزائیاصفهان / اصفهانکد مرکز: 6054مسئول مرکز: زینب میرزائیآدرس: استان اصفهان، اصفهان، اتوبان شهید آقا بابائی، پل تمدن، شهرک گل نرگس، نرگس 3، پلاک 384کد پستی: 8198346531تلفن: 35688767 - 031تلفن همراه: 09132670729پست الکترونیک: agt6054@sarmadins.irفعالزینب میرزائی
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان