• فهرست آیین نامه / قوانین و مقررات
   بخش اول
   قسمت اول - تشکیل و موضوع
   قسمت دوم - وظایف و اختیارات
   قسمت سوم - ارکان بیمه مرکزی ایران
   قسمت چهارم - مقررات مختلف


   بخش دوم - بیمه گری
   قسمت اول - مؤسسات بیمه
   فصل دوم- صدور پروانه
   فصل سوم- ابطال پروانه
   فصل چهارم- مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی
   قسمت دوم - مؤسسات بیمه
   قسمت سوم - انتقال عملیات و ادغام


 • بیمه سرمد
  بیمه سرمد
  آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
  کد پستی: 1917743159
  تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
  امورمشتریان : 43963(021)
  پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
 • آشنایی با بیمه سرمد
 • دسترسی سریع مشتریان
 • پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان