•  
   
 
  • فهرست مطالب "آموزش"
   گزارش فعالیت دوره های آموزشی

   گزارش فعالیت دوره های آموزشی

   دستورالعمل کار با نرم افزارهای بیمه ای و پشتیبانی

   دستورالعمل کار با نرم افزارهای بیمه ای و پشتیبانی

   روش های اجرایی / دستورالعمل های عملکردی

   روش های اجرایی / دستورالعمل های عملکردی

   دستورالعمل جامع آموزش بیمه سرمد

   دستورالعمل جامع آموزش بیمه سرمد

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان