•  
   
 
  • زیر طبقه های "اعضای هیات مدیره و مدیرعامل"
  • فهرست مطالب "اعضای هیات مدیره و مدیرعامل"
    پرویز مقدسی

   پرویز مقدسی

   رئیس هیات مدیره

   مجتبی کاتب

   مجتبی کاتب

   نایب رییس هیات مدیره

   محمد حسینی کنارویی

   محمد حسینی کنارویی

   عضو هیات مدیره

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان