•  
   
 
  • مراکز درمانی طرف قرارداد
  • جستجوی نزدیکترین مراکز درمانی
   طبقه بندی :
                                 
   پیش شماره :
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز درمانی
   • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد
     ارسال به     
    ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
    1881 آزمایشگاه دکتر ایزددوست تهران / تهران آزمایشگاه دکتر ایزددوست
    1882 آزمایشگاه سبز تهران / تهران آزمایشگاه سبز
    1883 آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو تهران / تهران آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو
    1884 آزمایشگاه وهاب زاده اردبیل / اردبیل آزمایشگاه وهاب زاده
    1885 آزمایشگاه پلاسما اردبیل / اردبیل آزمایشگاه پلاسما
    1886 آزمایشگاه رازی البرز / کرج آزمایشگاه رازی
    1887 آزمایشگاه آرامش تهران / تهران آزمایشگاه آرامش
    1888 آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو تهران / تهران آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو
  پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان