•  
   
 
  • مراکز درمانی طرف قرارداد
  • جستجوی نزدیکترین مراکز درمانی
   طبقه بندی :
                                 
   پیش شماره :
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز درمانی
   • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد
     ارسال به     
    ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
    101 داروخانه حکیم (شبانه روزی) سمنان / سمنان داروخانه حکیم (شبانه روزی)
    102 داروخانه دکتر آزاد پور سمنان / گرمسار داروخانه دکتر آزاد پور
    103 کودکان شفیع زاده تهران / تهران کودکان شفیع زاده
    104 مرکز آموزشی درمانی کودکان مازندران / امیرکلا مرکز آموزشی درمانی کودکان
    105 سینا مرکزی / اراک سینا
    106 بهادری نزاجا تهران / تهران بهادری نزاجا
    107 پورسینا خراسان شمالی / آشخانه پورسینا
    108 امام حسن خراسان شمالی / بجنورد امام حسن
    109 بیمارستان 597 منطقه ای ارتش بجنورد خراسان شمالی / بجنورد بیمارستان 597 منطقه ای ارتش بجنورد
    110 دی سمنان / شاهرود دی
    111 اکبر خراسان رضوی / مشهد اکبر
    112 لاندا گلستان / گرگان لاندا
    113 دکتر وکیلی اصفهان / کاشان دکتر وکیلی
    114 فارابی تهران / تهران فارابی
    115 سجاد سمنان / شاهرود سجاد
    116 فدک گلستان / بندرگز فدک
    117 دکتر رحمتی اصفهان / کاشان دکتر رحمتی
    118 پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا تهران / تهران پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا
    119 آزمایشگاه و پاتولوژی تخصصی سینا (دکتر گندمکار ) کهکیلویه و بویراحمد / آزمایشگاه و پاتولوژی تخصصی سینا (دکتر گندمکار )
    120 دکتر علی زاده گلستان / گرگان دکتر علی زاده
  پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان