•  
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   11جواد پیرزاده مقدمخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6658مسئول مرکز: جواد پیرزاده مقدمآدرس: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار احمدآباد، بین عدالت و محتشمی، طبقه فوقانی بانک صادرات، شرکت بیمه سرمدکد پستی: 9176663567تلفن: 38479690 - 051تلفن همراه: 09153758721نمابر: 05138479691جواد پیرزاده مقدم
   12سید هادی مرتضائیخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6657مسئول مرکز: سید هادی مرتضائیآدرس: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار احمدآباد، بین عدالت و محتشمی، طبقه فوقانی بانک صادرات، شرکت بیمه سرمدکد پستی: 9176663567تلفن: 38479690 - 051تلفن همراه: 09158226477نمابر: 05138479691سید هادی مرتضائی
   13حمید قلعه نوئیخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6656مسئول مرکز: حمید قلعه نوئیآدرس: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار احمدآباد، بین عدالت و محتشمی، طبقه فوقانی بانک صادرات، شرکت بیمه سرمدکد پستی: 9176663567تلفن: 38479690 - 051تلفن همراه: 09155205331نمابر: 05138479691حمید قلعه نوئی
   14مجید وطن خواهخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6655مسئول مرکز: مجید وطن خواهآدرس: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار احمدآباد، بین عدالت و محتشمی، طبقه فوقانی بانک صادراتکد پستی: 9176663567تلفن: 38479690 - 051تلفن همراه: 09151194730نمابر: 05138479691مجید وطن خواه
   15روح اله توسلی منشخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6654مسئول مرکز: روح اله توسلی منشآدرس: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار احمدآباد، بین عدالت و محتشمی، طبقه فوقانی بانک صادراتکد پستی: 9176663567تلفن: 38479690 - 051تلفن همراه: 09371879568نمابر: 02143954968روح اله توسلی منش
   16مهدی زیرک آتشیهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 6653مسئول مرکز: مهدی زیرک آتشیآدرس: استان هرمزگان، بندرعباس، خیابان شهید بهشتی، طبقه فوقانی بانک صادرات شعبه سه راه برقکد پستی: 7914868319تلفن: 32253270 - 076نمابر: 07632253274پست الکترونیک: agt6653@sarmadins.irمهدی زیرک آتشی
   17زهره زارع اسد آبادییزد / یزدکد مرکز: 6652مسئول مرکز: زهره زارع اسد آبادیآدرس: استان یزد، یزد، بلوار شهید پاکنزاد، حدفاصل سه راه حکیمیان و میدان معلم، جنب بانک سپهکد پستی: 8917715433تلفن: 35284005 - 035تلفن همراه: 09132543711نمابر: 03535234860پست الکترونیک: agt6652@sarmadins.irزهره زارع اسد آبادی
   18نفیسه اسدیتهران / تهرانکد مرکز: 6650مسئول مرکز: نفیسه اسدیآدرس: استان تهران، تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بین چهارراه سرو غربی و میدان کتاب، پلاک 114کد پستی: 1998994316تلفن: 22380036 - 021تلفن همراه: 09192960796نمابر: 22380037پست الکترونیک: agt6650@sarmadins.irنفیسه اسدی
   19سید علیرضا محسنی رادتهران / تهرانکد مرکز: 6649مسئول مرکز: سید علیرضا محسنی رادآدرس: استان تهران، تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بین چهارراه سرو غربی و میدان کتاب، پلاک 114کد پستی: 1998994316تلفن: 22380036 - 021تلفن همراه: 09352143537نمابر: 22380037پست الکترونیک: agt6649@sarmadins.irسید علیرضا محسنی راد
   20سید علیرضا حسینی کرابیتهران / تهرانکد مرکز: 6648مسئول مرکز: سید علیرضا حسینی کرابیآدرس: استان تهران، تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بین چهارراه سرو غربی و میدان کتاب، پلاک 114کد پستی: 1998994316تلفن: 22380036 - 021تلفن همراه: 09122330779نمابر: 22380037پست الکترونیک: agt6648@sarmadins.irسید علیرضا حسینی کرابی
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان