• شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • نمایندگی
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1لیلا حق شناس قاضی محلهگیلان / رشتکد مرکز: 1734مسئول مرکز: لیلا حق شناس قاضی محلهآدرس: استان گیلان، رشت، میدان مصلی، بلوار مدرس، روبروی پارک نارون یککد پستی: 4189613336تلفن: 33664649 - 013تلفن همراه: 09112436322پست الکترونیک: agt1734@sarmadins.irفعاللیلا حق شناس قاضی محله
   2شرکت نمایندگی بیمه گسترش سپهر سرمدتهران / تهرانکد مرکز: 1733مسئول مرکز: سید محمد یمنی آدرس: استان تهران، تهران، میرداماد، خیابان شهید سودمند، آناهیتای شرقی، پلاک 49، واحد 9کد پستی: 1918849734تلفن: 66964560 - 021تلفن همراه: 09121252324پست الکترونیک: agt1733@sarmadins.irفعالشرکت نمایندگی بیمه گسترش سپهر سرمد
   3شرکت نمایندگی بیمه گسترش سپهر سرمدتهران / تهرانکد مرکز: 1733مسئول مرکز: سید محمد یمنی آدرس: استان تهران، تهران، میرداماد، خیابان شهید سودمند، آناهیتای شرقی، پلاک 49، واحد 9کد پستی: 1918849734تلفن: 66964560 - 021تلفن همراه: 09121252324پست الکترونیک: agt1733@sarmadins.irفعالشرکت نمایندگی بیمه گسترش سپهر سرمد
   4مجید سعیدی مهرالبرز / نظرآبادکد مرکز: 1732مسئول مرکز: مجید سعیدی مهرآدرس: استان البرز، نظرآباد، خیابان تهران، بلوار پاسداران، پلاک 20کد پستی: 3331713777تلفن: 45360761 - 026تلفن همراه: 09192712287پست الکترونیک: agt1732@sarmadins.irفعالمجید سعیدی مهر
   5فاطمه شجاعیهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 1729مسئول مرکز: فاطمه شجاعیآدرس: استان هرمزگان، بندرعباس، چهارراه مرادی، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، ساختمان مریمی، طبقه دوم، واحد 5کد پستی: 7918893961تلفن: 32233406 - 076تلفن همراه: 09177608006پست الکترونیک: agt1729@sarmadins.irفعالفاطمه شجاعی
   6فهیمه امیر تیموریکرمان / کرمانکد مرکز: 1728مسئول مرکز: فهیمه امیر تیموریآدرس: استان کرمان، کرمان، بلوار قدس، قدس 7، ابتداء خیابان شهید قندیکد پستی: 7617756194تلفن: 32511932 - 034تلفن همراه: 09131432813پست الکترونیک: agt1728@sarmadins.irفعالفهیمه امیر تیموری
   7مرجان دارچین هرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 1727مسئول مرکز: مرجان دارچین آدرس: استان هرمزگان، بندرعباس، چهارراه رسالت، ابتداء رسالت شمالی، ساختمان رهام، طبقه اول، واحد 3کد پستی: 7915867677تلفن: 33680866 - 076تلفن همراه: 09133546676پست الکترونیک: agt1727@sarmadins.irفعالمرجان دارچین
   8سیده انسیه فخری حسینیگیلان / آستانه اشرفیهکد مرکز: 1726مسئول مرکز: سیده انسیه فخری حسینیآدرس: استان گیلان، آستانه اشرفیه، خیابان شهید بهشتی، پاساژ ذرعی، طبقه اولکد پستی: 4441616533تلفن: 42123612 - 013تلفن همراه: 09112425249نمابر: 01342123612پست الکترونیک: agt1726@sarmadins.irفعالسیده انسیه فخری حسینی
   9علی عبدلیمرکزی / اراککد مرکز: 1725مسئول مرکز: علی عبدلیآدرس: استان مرکزی، اراک، خیابان قیام، تقاطع خیابان نواب، مجتمع خورشیدکد پستی: 3817985637تلفن: 34064082 - 086تلفن همراه: 09183648916پست الکترونیک: agt1725@sarmadins.irفعالعلی عبدلی
   10عرفان ایوانیکرمانشاه / کرمانشاهکد مرکز: 1722مسئول مرکز: عرفان ایوانیآدرس: استان کرمانشاه، کرمانشاه، شهرک آبادانی و مسکن، انتهای بلوار گلها، روبروی درمانگاه شبانه روزی کیمیاکد پستی: 6715786857تلفن: 34219296 - 083تلفن همراه: 09189301753نمابر: 08334219296پست الکترونیک: agt1722@sarmadins.irفعالعرفان ایوانی
   11شیدا عزیزیکردستان / کامیارانکد مرکز: 1721مسئول مرکز: شیدا عزیزیآدرس: استان کردستان، کامیاران، میدان امام شافعی، جنب رستوران بیتاکد پستی: 6631613967تلفن: 35528165 - 087تلفن همراه: 09185523350نمابر: 08735528165پست الکترونیک: agt1721@sarmadins.irفعالشیدا عزیزی
   12هادی حسینی حسین آبادییزد / یزدکد مرکز: 1720مسئول مرکز: هادی حسینی حسین آبادیآدرس: استان یزد، یزد، میدان آزادی، ابتداء خیابان شهید مطهری، طبقه فوقانی خانه مدرسانکد پستی: 8913973581تلفن: 36220648 - 035تلفن همراه: 09133539440پست الکترونیک: agt1720@sarmadins.irفعالهادی حسینی حسین آبادی
   13اسماعیل شعبان زاده اسکیمازندران / آملکد مرکز: 1719مسئول مرکز: اسماعیل شعبان زاده اسکیآدرس: استان مازندران، آمل، هفده شهریور، ابتداء خیابان طالب آملی، دریای یک، طبقه فوقانی بانک مهر اقتصادکد پستی: 4617658558تلفن: 44296640 - 011تلفن همراه: 09113150149نمابر: 01144296640پست الکترونیک: agt1719@sarmadins.irفعالاسماعیل شعبان زاده اسکی
   14آرش منصوریتهران / تهرانکد مرکز: 1718مسئول مرکز: آرش منصوریتلفن همراه: 09122894264پست الکترونیک: agt1718@sarmadins.irفعالآرش منصوری
   15مریم معماریان تهران / تهرانکد مرکز: 1717مسئول مرکز: مریم معماریان تلفن همراه: 09128085900پست الکترونیک: agt1717@sarmadins.irفعالمریم معماریان
   16نوید عسکریتهران / تهرانکد مرکز: 1716مسئول مرکز: نوید عسکریکد پستی: 1998737874تلفن: 22083342 - 021تلفن همراه: 09123397011پست الکترونیک: agt1716@sarmadins.irفعالنوید عسکری
   17مهسا السادات موسوییزد / یزدکد مرکز: 1715مسئول مرکز: مهسا السادات موسویآدرس: استان یزد، یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، مجتمع تجاری پارسیان، طبقه اولکد پستی: 8916859843تلفن: 38330579 - 035تلفن همراه: 09129319123پست الکترونیک: agt1715@sarmadins.irفعالمهسا السادات موسوی
   18محمود بهرامی پورگلستان / گرگانکد مرکز: 1714مسئول مرکز: محمود بهرامی پورآدرس: استان گلستان، گرگان، خیابان مطهری جنوبی، نرسیده به موسسه مهر بسیجیان، طبقه اولکد پستی: 4915658831تلفن: 32158629 - 071تلفن همراه: 09119710723نمابر: 01732158629پست الکترونیک: agt1714@sarmadins.irفعالمحمود بهرامی پور
   19سحر پور جعفریکرمانشاه / کرمانشاهکد مرکز: 1713مسئول مرکز: سحر پور جعفریآدرس: استان کرمانشاه، کرمانشاه، الهیه، روبروی شهرک دادگسترِی، چهارراه، بعد از دانشگاه غیر انتفاعی شهید رضائی، جنب پزشک مارککد پستی: 6719944767تلفن: 38279661 - 083تلفن همراه: 09188572694نمابر: 08338279661پست الکترونیک: agt1713@sarmadins.irفعالسحر پور جعفری
   20مهسا نظریکرمانشاه / کرمانشاهکد مرکز: 1712مسئول مرکز: مهسا نظریآدرس: استان کرمانشاه، کرمانشاه، گلایل، خیابان 17شهریور، جنب مسجد ابوالفضل، پلاک 138کد پستی: 6714618197تلفن: 38238601 - 083تلفن همراه: 09188889964نمابر: 08338238601پست الکترونیک: agt1712@sarmadins.irفعالمهسا نظری
 • بیمه سرمد
  بیمه سرمد
  آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
  تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
  امورمشتریان : 43963(021)
  پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
 • آشنایی با بیمه سرمد
 • دسترسی سریع مشتریان
 • پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان