•  
  • بیشترین سوالات پرسیده شده

   تفاوت قرارداد عمومی بیمه باربری داخلی و قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی ) که جزو بیمه های مسئولیت می باشد چیست ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۶:۴۶

   در بیمه نامه های باربری داخلی مورد بیمه شامل محموله می باشد و بیمه گذار صاحب کالا است. اما در بیمه نامه های مسولیت متصدیان حمل و نقل مورد بیمه شامل مسئولیت متصدیان حمل و نقل در مقابل صاحب کالا بوده و بیمه گذار شرکت حمل و نقل می باشد. در بیمه نامه باربری داخلی در صورت وقوع خسارت احتمالی بیمه گر می تواند حق جانشینی خود را نسبت به شرکت حمل و نقل جهت جبران خسارت وارده اعمال کند اما در بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی حق جانشینی بطور معمول نسبت به متصدی حمل و نقل لحاظ نمی شود اما ممکن است در مورد مسبب حادثه (مانند راننده) این حق اعمال گردد. بیمه نامه باربری داخلی قرارداد مستقیم بین صاحبان کالا و شرکتهای بیمه ای می باشد. بنابراین در این نوع قراردادها مذاکرات رو در رو یکی از عوامل موثر در اجرای بهینه مفاد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر و بیمه گذار می باشد. حال آنکه در قراردادهای بیمه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل، صاحبان کالا در انتخاب بیمه گر هیچگونه نقشی نداشته و برای جبران خسارت می بایست به متصدی حمل و نقل مراجعه و شرکت حمل و نقل نیز قبل از هر گونه پاسخگویی ابتدا از شرکت بیمه خود (بیمه گر مسئولیت متصدی حمل و نقل) درخواست جبران خسارت می نماید که این پروسه تا حد زیادی دسترسی صاحبان کالا به حقوق خود را در مواقع وقوع خسارت با مشکلات مواجه می سازند.

   آیا نرخ بیمه شخص ثالث در شرکت های بیمه یکسان است ؟

   ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۱۳:۵۴

   نرخ بیمه نامه خودرو شامل شخص ثالث و سرنشین برای کلیه شرکت های بیمه در سراسر ایران یکسان و تابع بخشنامه سازمان بیمه مرکزی می باشد .

   - مدارک لازم جهت دریافت خسارت از sos چگونه است ؟

   ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۴:۵۶

   مدارک لازم جهت دریافت هزینه درمان، هزینه های بستری در بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی 1- اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان وحسابداری بیمارستان مربوطه، صورت حساب بیمارستانی: فاکتوری است که در آن هزینه اتاق عمل لوازم مصرفی جراحی، ریکاوری، تخت روز (هتلینگ)، همراه، دارو، تصویربرداری، آزمایشگاه، نوارقلب، خدمات، فیزیوتراپی و تشکیل پرونده..... درج گردیده است.2- اصل یا فتوکپی برگ یا برگهای شرح عمل (گزارش اتاق عمل) ممهور به مهر نظام پزشکی و امضاء جراح یا جراحان مربوطه و مهر بیمارستان. 3- اصل برگ خلاصه پرونده، برگ و یا برگ های سیر بیماری جهت بیمارانی که درمان طبی شده اند. 4- اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر تشخیص بیماری، ذکر عمل و یا اعمال جراحی انجام شده و حق العمل دریافتی از بیمار ممهور به مهر نظام پزشکی و امضاء. پزشک .5- اصل گواهی پزشکان مشاور مبنی بر علت مشاوره و تعدادویزیت ها ممهور به مهر نظام پزشکی و امضاء. 6- اصل گواهی پزشکی بیهوشی مبنی بر مدت زمان و نوع بیهوشی ممهور به مهر نظام پزشکی و امضاء جهت بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.7- اصل برگه های آزمایش ممهور به مهر بیمارستان و آزمایشگاه بیمارستان مربوطه. 8- اصل نسخ دارویی ممهور به مهر بیمارستان، داروخانه و پزشک و........

   اعتبار بیمه نامه های باربری در هر یک از حالات حمل چه مدت می باشد؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۳:۳۲

   اعتبار بیمه نامه باربری از زمان بارگیری کالا در وسیله حمل شروع شده و در مورد حمل هوایی 30 روز پس از رسیدن هواپیمای حامل کالا به فرودگاه کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد،در مورد حمل زمینی 60 روز پس از ورود کالا به مرز زمینی کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد، در مورد حمل دریائی ، 60 روز از تخلیه کالا در بندر کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد، مدتهای یاد شده در این ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید می باشد.

   وضعیت بیمه سرمد در بورس چگونه است؟

   ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۵:۰۴

   بیمه سرمد در تاریخ 01/12/91 پذیره نویسی سهام اولیه خود را در بازار بورس انجام داده و در تاریخ 12/11/92 با نماد معاملاتی «وسرمد» در فهرست شرکت های بازار پایه فرابورس درج گردید.

   فرانشیز یعنی چه ؟

   ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۴:۴۷

   سهمی از خسارت است که بر عهده بیمه شده (بیمار) می باشد. و حداقل 30% است . ضمناً بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به کاهش آن تا 10% اقدام نماید.

   - مدارک لازم جهت دریافت هزینه های پاراکلینیکی و سرپائی در مراکز خصوصی و یا دولتی چه می باشد؟

   ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۵:۰۴

   • تصویر یا اصل درخواست پزشک معالج • اصل رسید صندوق (رسید هزینه) • اصل یا تصویر جواب ( مثال جواب سونوگرافی، جواب ام آر آی، و غیره ........)

   تفاوت بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی با قرارداد بیمه باربری داخلی چیست؟

   ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۳۷

   در بیمه مسئولیت متصدیان حمل کلیه خسارت‌هایی که ناشی از مسئولیت بیمه‌‍گذار(خسارت‌های ناشی از وسیله حمل) باشد از قبیل آتش‌سوزی، تصادف، تصادم و واژگونی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله به همراه وسیله حمل و مواردی از این قبیل پوشش دارد، در حالی که بیمه باربری داخلی کلیه خسارت‌های وارد به کالا را براساس شرایط و پوششهای قرارداد(نوع بیمه باربری) جبران می‌نماید. لازم به ذکر است در مواقعی که در بیمه باربری خسارت وارد به کالا ناشی از خطرات وسیله حمل باشد، بیمه‌گر می‌تواند براساس اصل جانشینی خسارت پرداختی را از شرکت متصدی حمل دریافت نماید. بیمه‌نامه باربری توسط صاحب کالا خریداری می‌شود و فاقد فرانشیز است ولی بیمه‌نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی توسط شرکت حمل کننده خریداری می‌شود.

   مهلت شروع به حمل بیمه نامه های باربری وارداتی و صادراتی چه مدت می باشد ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۳:۵۳

   مطابق با ماده 20 شرایط عمومی بیمه باربری –صادراتی ، بیمه گذار موظف است کالای موضوع بیمه نامه را حداکثر در مدت دو سال از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید . در غیر این صورت بیمه نامه فاقد اعتبار بوده و بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارتهای مربوط به محمولاتی که بعد از مهلت مقرر حمل می‌گردد، ندارد . البته حق بیمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود .

   مقدار فرانشیز انواع بیمه نامه ها و پوششهای بیمه باربری چقدر است ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۶:۵۱

   اعمال فرانشیز فقط در کلوز B و آنهم به استثناء خسارت خطرات تحت پوشش کلوز C و عدم تحویل و به میزان 3% ارزش هر بسته خسارت دیده اعمال می شود ولی با توجه به شرایط بازار بیمه و نیازهای بیمه گذاران، اعمال فرانشیز در سایر پوششها به عنوان عامل متعادل کننده نرخ قابل انجام و مقدار آن برحسب نظر بیمه گر متفاوت می باشد .

   برای دریافت آخرین وضعیت سهامداری در بیمه سرمد و توسط سهامداران چه کاری باید انجام داد؟

   ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۵:۰۹

   1. مراجعه به سایت بیمه سرمد و انتخاب سامانه سهامداران 2. ورود نام کاربری و کلمه عبور در قسمت ورود سهامدار نام کاربری هر سهامدار در شرکت بیمه سرمد برابر با 5 رقم عددی کد بورس به همراه شماره شناسنامه سهامدار بوده و رمز عبور برابر با شماره شناسنامه می باشد. به عنوان مثال : کد بورس: اسم12345 شماره شناسنامه : 678 نام کاربری: 12345678 رمز عبور: 678 توجه: در صورتیکه شماره شناسنامه با صفر شروع می شود، شماره شناسنامه بدون صفر وارد گردد. 3. با انتخاب هر کدام از گزینه های حساب کاربری می توان اطلاعات مربوط به آن قسمت را مشاهده نموده و نسبت به تکمیل آنها اقدام نمود. در قسمت «اطلاعات کلی سهامدار» می توان اطلاعات مربوط به تعداد سهام، مطالبات و معاملات سهامدار را مشاهده نمود. اطلاعات کلی سهامدار در حساب کاربری پرتال سامانه سهامداران در قسمت «اطلاعات هویتی» می توان اطلاعات شناسنامه ای سهامدار را مشاهده نمود. در قسمت «اطلاعات ارتباطی» اطلاعات ارتباط با سهامدار از جمله آدرس، شماره تلفن، کدپستی و .... را نشان می دهد. معمولاً اطلاعات این قسمت در دسترس نبوده و باید توسط سهامدار تکمیل گردد. با توجه به اینکه مدارک سهامدار به صورت پستی ارسال می گردد، تکمیل کدپستی الزامی است. همچنین باید کدپستی و آدرس وارد شده مربوط به یک مکان باشد. 4. در قسمت «سایر اطلاعات» اطلاعات مربوط به شماره حساب سهامدار را نشان می دهد. اطلاعات این قسمت در دسترس نبوده و باید توسط سهامدار تکمیل گردد. 5. در قسمت های «کاردکس نقل و انتقال»، «اطلاعات مالی» و «صورتحساب دوره» سهامدار می تواند اطلاعات مربوط به معاملات سهم بیمه سرمد خود را مشاهده نماید.

   هزینه های لباس و اتاق خصوصی به عهده چه کسی می باشد ؟

   ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۲:۴۶

   هزینه اتاق خصوصی و لباس بیمار شامل استثنائات بیمه درمان تکمیلی بوده و به عهده بیمه شده می باشد.

   نحوه مشاهده اطلاعات مربوط به آخرین قیمت و حجم معاملات بیمه سرمد در بورس چگونه می باشد؟

   ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۵:۰۶

   از سه روش می توان اطلاعات معاملات بیمه سرمد و آخرین قیمت آن را در بازار بورس مشاهده کرد. 2.1. روش اول: از طریق سایت فناوری اطلاعات سهامداران 2.1.1. مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس http://www.tsetmc.com/ 2.1.2. انتخاب گزینه جستجوی نماد ( ذره بین بالای صفحه) 2.1.3. جستجو شرکت بیمه سرمد تحت عنوان «وسرمد» و انتخاب گزینه «وسرمد- بیمه سرمد، بازار فرابورس-پایه» 2.1.4. بدین ترتیب صفحه ای باز می شود که در آن می توان اطلاعات مربوط به بیمه سرمد از جمله، آخرین قیمت معامله، آخرین حجم معامله، ارزش بازار شرکت، بهترین سفارشات خرید و فروش در طول دوره معاملاتی بازار بورس، اطلاعیه های منتشر شده در سایت کدال، سابقه معاملات بیمه سرمد و ... می باشد. 2.2. روش دوم: از طریق سامانه سهامداران بیمه سرمد 2.2.1. مراجعه به سایت بیمه سرمد و انتخاب گزینه سامانه سهامداران 2.2.2. می توان در قسمت نمودارها، نمودار «تعداد معاملات در 10 روز اخیر» و نمودار «تغییر قیمت سهام در 10 روز اخیر» را مشاهده نمائید. 2.3. روش سوم: از طریق سامانه امور مشتریان بیمه سرمد 2.3.1. تماس با سامانه امور مشتریان بیمه سرمد به شماره تلفن 43963-021 2.3.2. انتخاب گزینه دریافت خدمات الکترونیکی (گرفتن شماره 2) 2.3.3. انتخاب بخش امور سهام (گرفتن شماره 3) 2.3.4. دریافت اطلاعات سهام با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور سهامداری نام کاربری هر سهامدار در شرکت بیمه سرمد برابر با 5 رقم عددی کد بورس به همراه شماره شناسنامه سهامدار بوده و رمز عبور برابر با شماره شناسنامه می باشد. به عنوان مثال : کد بورس: اسم12345 شماره شناسنامه : 678 نام کاربری: 12345678 رمز عبور: 678 توجه: در صورتیکه شماره شناسنامه با صفر شروع می شود، شماره شناسنامه بدون صفر وارد گردد.

   چه کسانی می توانند ذینفغ بیمه باربری باشند ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۳:۵۶

   صاحب کالا( محموله ) 2- بانک گشایش کننده اعتبار 3- هر بیمه گذار ثالثی که نسبت به مورد بیمه (کالا) دارای نفع بیمه ای باشد.

   لطفا مفهوم دقیق ارزش جایگزینی در بیمه‌های آتش سوزی را با مثال واضح توضیح دهید.

   ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۳۵

   این بیمه‌نامه بیشتر توسط واحدهای صنعتی و و تولیدی خریداری می‌شود. به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها و استهلاک، اموال معمول اارزش خود را از دست می‌دهند. اگر بیمه‌گذار اموال خود را به قیمت روز بیمه کند وخسارتی به اموال وارد شود، امکان خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و ساخت مجدد ساختمان ودر نهایت تجدید فعالیت اقتصادی مشکل خواهد بود. بنابراین بیمه‌گذار اموال خود را به قیمت نو یا جایگزینی بیمه می‌کند. مثال:ساختمان یک واحد تولیدی اکنون متری 1.000.000ریال ارزش دارد ولی اگر خسارت ببیند باید متری 4.000.000 ریال هزینه بازسازی نماید. بنابراین اموال خود را بصورت ارزش جایگزینی بیمه می‌کند یعنی متری 4.000.000 ریال. ضمنا در شرایط خصوصی نوشته می‌شود که اموال به قیمت جایگزینی بیمه شده است.

   کدامیک از انواع پوششهای بیمه باربری برای وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا مناسب تر است ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۳:۵۵

   مناسب بودن فقط در کاملتر (گرانتر) بودن پوشش بیمه ای خلاصه نمی شود بلکه نوع کالا و مقدار حداکثر حق بیمه ای که بیمه گذار حاضر است برای خرید پوشش بیمه ای پرداخت نماید نیز در تعیین پوشش بیمه مناسب موثر خواهد. در کلوز A تمامی خطرات به استثنای مواردی که صراحتا قید شده به عنوان استثناء دارای پوشش می باشند.

   آیا تخفیف عدم خسارت در تمدید بیمه نامه باربری نیز اعمال می شود ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۶:۴۴

   بیمه باربری صرفأ جهت حمل یکباره و یا به دفعات یک محموله با ارزش مشخص صادر می شود از این رو بیمه نامه پس از انجام حمل خاتمه می یابد و تخفیف عدم خسارت نخواهد داشت.

   مدارک لازم جهت دریافت هزینه های بستری در بیمارستان دولتی چه می باشد؟

   ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۵:۰۱

   1-اصل برگ دوم صورتحساب بیمارستان که مربوط به بیمار می باشد 2- خلاصه پرونده و شرح معالجات اطاق عمل و بیهوشی. 3- اصل رسید مبلغ پرداختی به حسابداری بیمارستان بابت فرانشیز و تفاوت هزینه ها. 4-در صورتی که از بیمار مبالغی بعنوان تفاوت هزینه دارو ، تفاوت لوازم مصرفی و غیره دریافت گردیده باشد اصل ریز نسخ هزینه های پرداختی اخذ گردد.

   حوادث ناشی از انفجار کپسول گاز(CNG) برای خودروهای تک سوز، که بیمه ثالث شده اند چگونه ارزیابی می‌شود؟

   ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۳۶

   در صورت عدم صحت اطلاعات بیمه‌نامه در صورت بروز حادثه بیمه‌گذار به مشکل خواهد خورد.

   درصورتیکه مرکز درمانی مورنظر بیمه شده در شهر که درآن سکونت دارند نباشد و برای درمان به شهر دیگری بروند نحوه دریافت معرفینامه به چه صورت می باشد؟

   ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۵:۱۷

   شرکت کمک رسان به منظور رفاه شما و سرعت در ارائه خدمات با صدها بیمارستان، مراکز جراحی محدود، کلینیکهای تخصصی و مراکز تشخیصی در تهران و شهرستانها طرف قرارداد است. خواهشمند است در زمان نیاز به استفاده از خدمات، مراتب را تلفنی از شعبات شرکت کمک رسان در استعلام فرمائید.

 • بیمه سرمد
  بیمه سرمد
  آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
  کد پستی: 1917743159
  تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
  امورمشتریان : 43963(021)
  پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
 • آشنایی با بیمه سرمد
 • دسترسی سریع مشتریان
 • پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان