•  
   
 
  • بیمه درمان مسافران خارج از کشور

   راهنمای دریافت خسارت

   اعلام خسارت حداکثر ظرف مدت 168 ساعت (7روز) به یکی از مراکز کمک رسان پس از شروع بستری و یا مشاوره پزشکی.
   2. خسارت فقط در محل وقوع حادثه و یا بروز بیماری و به ارز پرداخت خواهد گردید.

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان