•  
   
 
  • بیمه عمر ساده زمانی

   فرایند دریافت خسارت

   1. فرآیند پرداخت سرمایه فوت بیمه‌عمر زمانی با مراجعه نماینده قانونی بیمه‌شده (استفاده کننده از بیمه) به همراه کارت شناسایی معتبر و بیمه‌نامه مربوطه به اداره خسارت عمر شرکت بیمه‌گر آغاز می‌شود.
   2. شخص مذکور اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مورد نیاز را به کارشناس اداره خسارت ارائه می‌نماید.
   3. پس از بررسی مدارک ارائه شده و در صورت صحت موضوع و موارد اعلامی حواله پرداخت سرمایه صادر و مبلغ پرداخت می‌شود.

   مدارک اعلام خسارت

   1. درخواست کتبی ذینفع (ذینفعان) قانونی.
   2. خلاصه رونوشت وفات (اصل یا برابر اصل توسط مرجع صادر کننده).
   3. گواهی پزشکی قانونی یا پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
   4. نظریه دادگاه قوه قضاییه مبنی بر تاییدیه وراث قانونی (در صورت اینکه ذینفع بیمه‌نامه وراث قانونی باشد).
   5. .کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی باطل شده متوفی ( کلیه صفحات ).
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان