•  
   
 
  • بیمه ثالث

   راهنمای دریافت خسارت

   به منظور اعلام خسارت های مالی با مرکز پیام شرکت سامان نگار ایرانیان با شماره تلفن 84325-021 تماس حاصل نمایید .
   به منظور اعلام خسارت های بدنی با مرکز پیام شرکت بیمه سرمد با شماره تلفن 43963-021 تماس حاصل نمایید .

   مدارک اعلام خسارت

   لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت ثالث مالی:
   • کارت شناسایی خودرو یا اسناد مالکیت طرفین حادثه
   • برش بیمه نامه (کوپن) به همراه تصویر گواهی بیمه
   • بیمه نامه پیوسته و معتبر طرفین
   • گواهینامه طرفین حادثه
   • در صورتی که خسارت بیش از 2.5درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام می باشد ترسیم کروکی توسط نیروی انتظامی الزامی است
   لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت بدنی:
   • اصل گواهینامه، کارت ملی وکارت خودروی مقصر و زیان دیده
   • اصل بیمه نامه مقصر و زیان دیده
   • شناسنامه و کارت ملی مقصر و مصدومین حادثه
   • تصویر برابر اصل صورتجلسه پاسگاه یا کلانتری محل و همچنین گزارش آنها به دادگاه
   • تصویر برابر اصل برگه پذیرش اولین مرکز درمانی و مدارک بیمارستانی
   • تصویر برابر اصل برگه های پزشکی قانونی از بدو تا خاتمه
   • تصویر برابر اصل کروکی یا کروکی فرضی ترسیمی ویا نظر کارشناس رسمی دادگستری
   • تصویر برابر اصل برگه های بازجویی مقصر و مصدومین و قبول تقصیر مقصر

   درتصادفات منجر به فوت ارائه مدارک ذیل نیز الزامی می باشد:
   تصویر برابر اصل برگ معاینه جسد متوفی که در آن علت مرگ صراحتا ذکر شده باشد.
   تصویر برابر اصل جواز دفن متوفی.
   تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه متوفی ممهور به مهر

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان