•  
   
 
  • بیمه هواپیما

   معرفی بیمه نامه

   بیمه هواپیما
   در بیمه هواپیما، کلیه وسایل پرنده از قبیل هلیکوپترها، هواپیماهای آموزشی، تفریحی، مسافربری و باربری تحت پوشش قرار میگیرند. هواپیماها بطور کلی به دو تقسیم می شوند:
   1. سبک وفوق سبک (که اغلب جهت مقاصد تفریحی، آموزشی و تبلیغی مورد استفاده قرار می گیرند)
   2. سنگین و فوق سنگین (که اغلب جهت جابجایی بار ومسافر مورد استفاده قرار می گیرند)

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان