•  
   
 
  • بیمه پول در گردش و پول در صندوق

   مدارک اعلام خسارت

   1. اصل و یا رونوشت مصدق گزارش نیروی انتظامی و مقامات قضایی
   2. اصل و یا رونوشت گزارش نهایی اداره آگاهی
   3. هر نوع گزارش و یا گواهی که باتوجه به نوع خسارت می‌بایستی توسط سازمانهای ذیربط از جمله سازمان آتش‌نشانی، سازمان هواشناسی تنظیم شود
   4. صورت وضعیت (سیتواسیون) معتبر و تأیید شده روز حادثه، روز قبل و بعد از حادثه
   5. اصل و یا کپی مدارک مربوط به متصدیان حمل وجوه
   6. نامه‌ بیمه‌گذار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
   سایر اسناد و مدارکی که حسب مورد و بنا به درخواست بیمه‌گر عرفاً قابل تهیه و ارائه باشد
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان