•  
   
 
  • بیمه نامه باربری داخلی

   راهنمای دریافت خسارت

   در صورت بروز خسارت باید بیمه‌گذار بلافاصله پس از اطلاع از وقوع خسارت و در موعد مقرر در بیمه‌نامه موضوع را از طریق تلفن و یا نامه به شرکت بیمه اعلام نماید تا نسبت به تنظیم صورتجلسه خسارت و تعیین موارد آسیب دیده اقدام شود. پس از بررسی و کنترل مستندات بیمه‌نامه و بررسی مدارک درخواستی از بیمه‌گذار در صورتجلسه خسارت، کارشناس خسارت بیمه‌گر با تهیه گزارش کارشناسی خسارت میزان خسارت قابل پرداخت را از طریق بیمه‌گر به بیمه‌گذار اعلام می‌نماید.

   مدارک اعلام خسارت

   • نامه اعلام خسارت بیمه گذار
   • اصل فاکتور خرید کالا
   • اعلامیه بانکی ( در صورت گشایش اعتبار)
   • بارنامه داخلی
   • گواهی قبول مسئولیت توسط مقصر حادثه (مثل پیمانکار تخلیه)
   • گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل ( در مورد کسری کالا یا عدم تحویل کالا)
   • گزارش پلیس محل وقوع حادثه (در مورد خسارتهای ناشی از حادثه وسیله نقلیه)
   • اصل CMR (خسارت توسط متصدی حمل ظهر نویسی شده باشد)

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان