•  
   
 
  • بیمه باربری بین المللی

   راهنمای دریافت خسارت

   در صورت بروز خسارت باید بیمه‌گذار بلافاصله پس از اطلاع از وقوع خسارت و در موعد مقرر در بیمه‌نامه موضوع را از طریق تلفن و یا نامه به شرکت بیمه اعلام نماید تا نسبت به تنظیم صورتجلسه خسارت و تعیین موارد آسیب دیده اقدام شود. پس از بررسی و کنترل مستندات بیمه‌نامه و بررسی مدارک درخواستی از بیمه‌گذار در صورتجلسه خسارت، کارشناس ارزیاب خسارت بیمه‌گر با تهیه گزارش کارشناسی خسارت میزان خسارت قابل پرداخت را از طریق بیمه‌گر به بیمه‌گذار اعلام می‌نماید.

   مدارک اعلام خسارت

   • نامه اعلام خسارت
   • اصل بارنامه سراسری
   • اصل فاکتور خرید کالا
   • اصل صورت بسته بندی کالا
   • اصل گواهی مبدأ
   • اعلامیه بانکی ( در صورت گشایش اعتبار)
   • کپی پشت و رو پروانه سبز گمرکی کالا
   • بارنامه داخلی (چنانچه کالا پس از ترخیص از گمرک خسارت ببیند)
   • قبوض انبار گمرکی
   • صورتمجلس بندری یا گمرکی (در صورت وقوع خسارت در زمان تخلیه یا گمرک)
   • گواهی قبول مسئولیت توسط مقصر حادثه (مثل پیمانکار تخلیه)
   • گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل ( در مورد کسری کالا یا عدم تحویل کالا)
   • تأییدیه کنسولگری جمهوری اسلامی (مربوط به خسارتهای خارج از مرز)
   • گزارش بازدید نماینده لویدز (در صورت وقوع خسارت در خارج از کشور)
   • گزارش پلیس محل وقوع حادثه (در خصوص خسارت پس از ترخیص کالا و یا ناشی از حادثه وسیله نقلیه در حمل ترکیبی)
   • اصل CMR (خسارت توسط متصدی حمل ظهر نویسی شده باشد)

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان