• بیمه آتش سوزی مسکونی

   بیمه آتش سوزی مسکونی

   فرایند دریافت خسارت

   بیمه‌گذار موظف است به محض اطلاع از حادثه و حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه، بیمه‌گر را به طریق کتبی و یا شفاهی و با اخذ تاییدیه، از حادثه آگاه سازد. پس از اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار کارشناسان بیمه‌گر در اولین فرصت از مورد بیمه بازدید نموده و اقدام به تهیه صورتجلسه خسارت می‌نمایند. پس از کنترل مستندات بیمه‌نامه و مدارک درخواستی از بیمه‌گذار میزان خسارت محاسبه و پرداخت می‌شود.
   توجه 1: جلوگیری از توسعه خسارت: بیمه‌گذار باید بلافاصله پس از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از گسترش خسارت و نجات اموال بیمه‌شده بعمل آورد . مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت صرف می‌کند به فرض اینکه منتج به نتیجه نگردد به عهده بیمه‌گر خواهد بود .
   توجه 2: اثبات میزان موجودی
   بیمه‌گذار بایستی ثابت کند که اولاً مورد بیمه در لحظه وقوع حریق در محل بیمه‌شده موجود بوده و طعمه حریق شده است. ثانیاً مورد بیمه‌ای که دچار آتش سوزی شده است دارای ارزش معینی بوده است زیرا صدور بیمه‌نامه وتعیین مبلغ بیمه‌شده به تنهایی دلیل ارزش و یا وجود مورد بیمه در لحظه وقوع حادثه نیست.
   توجه 3: اعلام کیفیت وقوع آتش‌سوزی: بیمه‌گذار ضمن اعلام خسارت آتش‌سوزی باید چگونگی وقوع حریق و یا شروع حریق را مشخص کند و با توجه به این موضوع است که بیمه‌گر تشخیص خواهد داد آتش‌سوزی در نتیجه تقصیر یا اهمال یا عمد بیمه‌گذار و یا اشخاص ثالث نبوده است.
   توجه 4: دادن امکان رسیدگی به بیمه‌گر
   بیمه‌گذار باید در صورت وقوع حادثه امکانات رسیدگی به بیمه‌گر و نمایندگان او را فراهم آورد. اگر بیمه‌گذار به اعلام خسارت و مطالبه آن اکتفا کند و مانع از این شود که کارشناسان بیمه‌گر از محل بازدید کنند قطعاً این امر حمل بر مسئول بودن بیمه‌گذار و موجب محرومیت وی از دریافت خسارت خواهد شد.

   مدارک اعلام خسارت

   1. اصل بیمه‌نامه و ضمائم آن
   2. گزارش مقامات انتظامی (در صورت نیاز)
   3. گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی (در صورت طوفان یا سیل)
   4. گزارش کارشناس خسارت
   5. گزارش آتش‌نشانی
 • بیمه سرمد
  بیمه سرمد
  آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
  کد پستی: 1917743159
  تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
  امورمشتریان : 43963(021)
  پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
 • آشنایی با بیمه سرمد
 • دسترسی سریع مشتریان
 • پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان