•  
   
 
  • شورای راه کارهای نوین

   اعضا:

   • جناب آقای مجید رسولی دیسفانی، عضو شورا
   • جناب آقای آرش نورقربانی،عضو شورا
   • جناب آقای حسین نظریان،عضو شورا

   وظایف:


پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان