•  
   
 
  • کمیته تطبیق مقررات

   اعضا:

   1. جناب آقای محمد حسینی کنارویی، رئیس کمیته
   2. جناب آقای مهدی مهدوی، دبیر کمیته
   3. جناب آقای وحید اقبالی
   4. جناب آقای حامد عابدینی
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان