•  
   
 
  • حمید بایگان

   حمید بایگان
   • مدیر تولید بیمه های عمر و زندگی بیمه ایران-امریکا؛ از سال 1356
   • مدیر مرکز آموزش بیمه ایران؛ از سال 1373
   • معاون مدیر بیمه های اشخاص بیمه ایران؛ از سال 1375
   • مدیر کل بیمه های اشخاص بیمه ایران؛ از سال 1383
   • معاون فنی بیمه های اشخاص بیمه حافظ؛ از سال 1394
   • مدیر بیمه های زندگی و طرح های خاص بیمه سرمد؛ از سال 1395 تا کنون
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان