•  
   
 
    • همه چیز درخصوص دریافت نمایندگی

      بیمه سرمد برای ایجاد امکان دسترسی بهتر و گسترش خدمات بیمه ای در تمام کشور، نسبت به اعطای نمایندگی مطابق با آئین نامه بیمه مرکزی ایران اقدام می نماید.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان