•  
   
 
  • سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
   سهامدار حقیقی 199818000 19.98
   موسسه توسعه همیاری سپهر 176974332 17.70
   شرکت آرمان اندیشان رستاک (سهامی خاص) 158318145 15.83
   شرکت گروه مالی سپهرصادرات (سهامی خاص ) 147244860 14.72
   شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام) 149999000 15
   شرکت سرمایه گذار آتی نگر سپهر ایرانیان 50274100 5.03
   سایر سهامداران حقیقی 99778281 9.98
   سایر سهامدارن حقوقی 17593282 1.76
   جمع 1.000.000.000 100
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان