•  
   
 
  • سرمایه تاسیس و فعالیت

   موضوع فعالیت بیمه سرمد

   با توجه به جایگاه بیمه سرمد در صنعت بیمه و بر طبق اساسنامه مصوب موضوع فعالیت شرکت بیمه سرمد عبارت است از:

   • انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه ای زندگی و غیرزندگی
   • تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور
   • قبول بیمه‌های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی
   • سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی

   میزان سرمایه و تعداد سهام

   سرمایه شرکت میلغ 400,000,000,000 ریال (معادل چهارصد میلیارد ریال) است که به 400,000,000 سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان