• تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها (تاریخ تصویب ۲۷/۱/۵۱)

   تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها (تاریخ تصویب ۲۷/۱/۵۱)

   تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها (تاریخ تصویب ۲۷/۱/۵۱)

   آیین نامه شماره ۲
   شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۱ تصویب نمود:

   ماده یک – انواع معاملات بیمه که موسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه برای آن هستند عبارتند از:

   ۱- انواع بیمه های زندگی
   ۲- انواع بیمه های حوادث شخصی
   ۳- بیمه های درمانی
   ۴- بیمه آتش سوزی و خطرات تابعه آن از قبیل انفجار , دزدی, زلزله و سیل و سقوط هواپیما
   ۵- بیمه باربری
   ۶- بیمه وسائط نقلیه آبی و مسئولیت مدنی مربوط به آن
   ۷- بیمه هواپیما و مسئولیت مدنی مربوط به آن
   ۸- بیمه اتومبیل و مسئولیت مدنی مربوط به آن
   ۹- بیمه مسئولیت های مدنی عمومی
   ۱۰- بیمه مسئولیت های حرفه ای
   ۱۱- بیمه های تمام خطر مقاطعه کاری و نصب و مسئولیت مدنی مربوط به آن
   ۱۲- بیمه پول در صندوق و در حین حمل
   ۱۳- بیمه صداقت و امانت کارمندان
   ۱۴- بیمه های مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و صنایع وابسته
   ماده دو – شرائط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی و باربری و بدنه اتومبیل که توسط سندیکای بیمه گران ایران تهیه شده فعلا" مورد تایید شورای عالی بیمه است.
   ماده سه – موسسات بیمه میتوانند بیمه نامه های زندگی و حوادث شخصی و تمام خطر مقاطعه کاری را طبق شرائط عمومی بیمه نامه های مورد عمل فعلی خود صادر نمایند.
   ماده چهار – موسسات بیمه می توانند بیمه نامه های بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری را طبق شرائط عمومی بیمه نامه های متحدالشکل مورد عمل فعلی صادر نمایند.
   ماده پنج – در مورد سایر انواع بیمه موسسات بیمه قبل از صدور بیمه نامه موافقت بیمه مرکزی ایران را در مورد شرائط عمومی بیمه نامه ها جلب خواهند کرد

 • بیمه سرمد
  بیمه سرمد
  آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
  کد پستی: 1917743159
  تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
  امورمشتریان : 43963(021)
  پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
 • آشنایی با بیمه سرمد
 • دسترسی سریع مشتریان
 • پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان