•  
   
 
    • دزدی دریایی در کدام یک از کلوزهای استاندارد تحت پوشش بیمه باربری قرار می گیرد؟

      در کلوز A انستیتو بیمه گران لندن که البته برخی از بیمه گران به دلیل ریسک بالای این خطر آن را استثناء می نمایند.

       

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان