•  
   
 
    • مقدار فرانشیز انواع بیمه نامه ها و پوششهای بیمه باربری چقدر است ؟

      اعمال فرانشیز فقط در کلوز B و آنهم به استثناء خسارت خطرات تحت پوشش کلوز C و عدم تحویل و به میزان 3%  ارزش هر بسته خسارت دیده اعمال می شود ولی با توجه به شرایط بازار بیمه و نیازهای بیمه گذاران، اعمال فرانشیز در سایر پوششها به عنوان عامل متعادل کننده نرخ قابل انجام و مقدار آن برحسب نظر بیمه گر متفاوت می باشد .

       

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان