•  
   
 
  • - مدارک لازم جهت دریافت هزینه های پاراکلینیکی و سرپائی در مراکز خصوصی و یا دولتی چه می باشد؟

   •    تصویر یا اصل درخواست پزشک معالج
   •    اصل رسید صندوق (رسید هزینه)
   •    اصل یا تصویر جواب ( مثال جواب سونوگرافی، جواب ام آر آی، و غیره ........)

    

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان