•  
   
 
  • مدارک لازم جهت دریافت هزینه های بستری در بیمارستان دولتی چه می باشد؟

   1-اصل برگ دوم صورتحساب بیمارستان که مربوط به بیمار می باشد
   2- خلاصه پرونده و شرح معالجات اطاق عمل و بیهوشی.
   3-  اصل رسید مبلغ پرداختی به حسابداری بیمارستان بابت فرانشیز و تفاوت هزینه ها.
   4-در صورتی که از بیمار مبالغی بعنوان تفاوت هزینه دارو ، تفاوت لوازم مصرفی و غیره دریافت گردیده باشد اصل ریز نسخ هزینه های پرداختی اخذ گردد.

    

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان