•  
   
 
  • برای دریافت آخرین وضعیت سهامداری در بیمه سرمد و توسط سهامداران چه کاری باید انجام داد؟

   1. مراجعه به سایت بیمه سرمد و انتخاب سامانه سهامداران
   2. ورود نام کاربری و کلمه عبور در قسمت ورود سهامدار
   نام کاربری هر سهامدار در شرکت بیمه سرمد برابر با 5 رقم عددی کد بورس به همراه شماره شناسنامه سهامدار بوده و رمز عبور برابر با شماره شناسنامه می باشد.
   به عنوان مثال :
   کد بورس: اسم12345
   شماره شناسنامه : 678
   نام کاربری: 12345678
   رمز عبور: 678
   توجه: در صورتیکه شماره شناسنامه با صفر شروع می شود، شماره شناسنامه بدون صفر وارد گردد.
   3. با انتخاب هر کدام از گزینه های حساب کاربری می توان اطلاعات مربوط به آن قسمت را مشاهده نموده و نسبت به تکمیل آنها اقدام نمود.
   در قسمت «اطلاعات کلی سهامدار» می توان اطلاعات مربوط به تعداد سهام، مطالبات و معاملات سهامدار را مشاهده نمود. اطلاعات کلی سهامدار در حساب کاربری پرتال سامانه سهامداران

   در قسمت «اطلاعات هویتی» می توان اطلاعات شناسنامه ای سهامدار را مشاهده نمود.
   در قسمت «اطلاعات ارتباطی» اطلاعات ارتباط با سهامدار از جمله آدرس، شماره تلفن، کدپستی و .... را نشان می دهد. معمولاً اطلاعات این قسمت در دسترس نبوده و باید توسط سهامدار تکمیل گردد.
   با توجه به اینکه مدارک سهامدار به صورت پستی ارسال می گردد، تکمیل کدپستی الزامی است. همچنین باید کدپستی و آدرس وارد شده مربوط به یک مکان باشد.

   4. در قسمت «سایر اطلاعات» اطلاعات مربوط به شماره حساب سهامدار را نشان می دهد. اطلاعات این قسمت در دسترس نبوده و باید توسط سهامدار تکمیل گردد.

   5. در قسمت های «کاردکس نقل و انتقال»، «اطلاعات مالی» و «صورتحساب دوره» سهامدار می تواند اطلاعات مربوط به معاملات سهم بیمه سرمد خود را مشاهده نماید.

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان